Wentylatory gastronomiczne WG i WGT

 1. Strona główna
 2. Produkty
 3. Wentylatory
 4. Wentylacja kanałowa
 5. Wentylatory gastronomiczne WG i WGT

Wentylatory gastronomiczne są przeznaczone do pracy w instalacjach mechanicznej wentylacji kuchni przez wykonanie:

 • z trwałych, zabezpieczonych przed korozją materiałów;
 •  ułatwienia w dostępie do wnętrza wentylatorów dla utrzymania czystości
 •  i przystosowanie do pracy w podwyższonych temperaturach powietrza przetłaczanego i powietrza otaczającego silnik.

Opis produktu

Wentylatory gastronomiczne wykonywane są w dwóch typoszeregach różniących się przystosowaniem do wysokości temperatury przetłaczanego powietrza i rodzajem zastosowanych silników elektrycznych.
W wentylatorach WG z silnikami EC (elektronicznie komutowanymi) maksymalne temperatury przetłaczanego powietrza wynoszą od 45 do 60OC, natomiast w wentylatorach WGT z silnikami AC (asynchronicznymi) do 120OC.
Wentylatory gastronomiczne składają się z:

 •  wysokosprawnego wirnika promieniowego z łopatkami odgiętymi do tyłu,
 •  silnika elektrycznego EC (elektronicznie komutowanego) albo AC (asynchronicznego) wykonanych w klasie izolacji  F albo H i klasie szczelności IP54,
 • oraz obudowy, wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej – z otwieraną przednią ścianką dla łatwego dostępu do wnętrza wentylatora i stanowiącą jednocześnie zamocowanie zespołu silnik-wirnik.

Wentylatory gastronomiczne posiadają możliwość regulacji prędkości obrotowej wirników dla przystosowania ich warunków użytkowania do doraźnych potrzeb instalacji wentylacyjnej w kuchni. W wentylatorach WG z silnikami EC realizujemy regulację bezstopniową 10V napięciem sterującym. a w wentylatorach WGT z silnikami AC regulację również bezstopniową przemiennikiem częstotliwości.
W dolnej ściance obudowy wentylatorów znajduje się króciec ¾” dla odpływu kondensatu.

Dane techniczne

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Wymiary [mm]
  D A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Temp. otoczenia [°C] Masa [Kg]
  250 676 510 480 246 135 438 280 290 162 od -20 do +60 35

   

  Wirnik i silnik EC
  Wirnik promieniowy 25 wysokosprawny
  Silnik klasa izolacji F,  klasa szczelności IP54, EC z regulacją 10V
  Zasilanie [V]/[Hz] 1~230/50
  Moc silnika [kW] 0,5
  Prąd [A] 1,8 – 2,5
  Prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalna Zalecana
  3080 2600
  Temperatura medium [ºC] +60
  Temperatura otoczenia [ºC] od -20 do +60
  Moc akustyczna LWA w punkcie ƞmax
  od strony wlotu powietrza [dBA] 67
  przez obudowę do otoczenia [dBA] 60
  Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m 48 [dBA]

  *Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza 1,2 kg/m3 i temperaturze +20ºC.

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Wymiary [mm]
  D A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Temp. otoczenia [°C] Masa [Kg]
  315 882 626 586 302 157 476 318 365 194 od -20 do +60 46

   

  Wirnik i silnik EC
  Wirnik promieniowy 31 wysokosprawny
  Silnik klasa izolacji F,  klasa szczelności IP54, EC z regulacją 10V
  Zasilanie [V]/[Hz] 1~230/50
  Moc silnika [kW] 1,35
  Prąd [A] 4,8 – 6,7
  Prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalna Zalecana
  2920 2350
  Temperatura medium [ºC] +55
  Temperatura otoczenia [ºC] od -20 do +60
  Moc akustyczna LWA w punkcie ƞmax
  od strony wlotu powietrza [dBA] 73
  przez obudowę do otoczenia [dBA] 66
  Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m  54 [dBA]

  *Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza 1,2 kg/m3 i temperaturze +20ºC.

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Wymiary [mm]
  D A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Temp. otoczenia [°C] Masa [Kg]
  355 690 940 645 383 169 492 334 393 213 od -20 do +45 60

   

  Wirnik i silnik EC
  Wirnik promieniowy 35 wysokosprawny
  Silnik klasa izolacji F,  klasa szczelności IP54, EC z regulacją 10V
  Zasilanie [V]/[Hz] 1~230/50
  Moc silnika [kW] 1,35
  Prąd [A] 4,9 – 6,8
  Prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalna Zalecana
  2400 2100
  Temperatura medium [ºC] +45
  Temperatura otoczenia [ºC] od -20 do +45
  Moc akustyczna LWA w punkcie ƞmax
  od strony wlotu powietrza [dBA] 73
  przez obudowę do otoczenia [dBA] 66
  Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m 54 [dBA]

  *Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza 1,2 kg/m3 i temperaturze +20ºC.

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Wymiary [mm]
  D A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Temp. otoczenia [°C] Masa [Kg]
  250 625 876 580 298 120 582 239 355 165 od -20 do +60 35

   

  Wirnik i silnik EC
  Wirnik promieniowy WD25
  Silnik klasa izolacji F,  klasa szczelności IP54, AC z regulacją częstotliwości
  Zasilanie [V]/[Hz] 3~400/50
  Moc silnika [kW] 0,25
  Prąd [A] 0,68
  Prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalna Zalecana
  1395 1395
  Temperatura medium [ºC] +120
  Temperatura otoczenia [ºC] od -20 do +60
  Moc akustyczna LWA w punkcie ƞmax
  od strony wlotu powietrza [dBA] 71
  przez obudowę do otoczenia [dBA] 64
  Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m 52 [dBA]

  *Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza 1,2 kg/m3 i temperaturze +20ºC.

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Wymiary [mm]
  D A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Temp. otoczenia [°C] Masa [Kg]
  315 770 1011 715 368 160 626 280 439 198 od -20 do +60 46

   

  Wirnik i silnik EC
  Wirnik promieniowy WD31,5
  Silnik klasa izolacji F,  klasa szczelności IP54, AC z regulacją częstotliwości
  Zasilanie [V]/[Hz] 3~400/50
  Moc silnika [kW] 0,55
  Prąd [A] 1,26
  Prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalna Zalecana
  1440 1440
  Temperatura medium [ºC] +120
  Temperatura otoczenia [ºC] od -20 do +60
  Moc akustyczna LWA w punkcie ƞmax
  od strony wlotu powietrza [dBA] 74
  przez obudowę do otoczenia [dBA] 67
  Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m 55 [dBA]

  *Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza 1,2 kg/m3 i temperaturze +20ºC.

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Wymiary [mm]
  D A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 Temp. otoczenia [°C] Masa [Kg]
  400 955 1191 895 462 203 691 345 546 240 od -20 do +60 60

   

  Wirnik i silnik EC
  Wirnik promieniowy WD40
  Silnik klasa izolacji F,  klasa szczelności IP54, AC z regulacją częstotliwości
  Zasilanie [V]/[Hz] 3~400/50
  Moc silnika [kW] 2,2
  Prąd [A] 4,4
  Prędkość obrotowa [obr/min] Maksymalna Zalecana
  1445 1200
  Temperatura medium [ºC] +120
  Temperatura otoczenia [ºC] od -20 do +60
  Moc akustyczna LWA w punkcie ƞmax
  od strony wlotu powietrza [dBA] 80
  przez obudowę do otoczenia [dBA] 73
  Ciśnienie akustyczne LpA w kuchni dla: A=100 [m2]; Q=2; z odległości 3m 61 [dBA]

  *Charakterystyki wentylatorów WG, zmierzone przy ciężarze właściwym powietrza 1,2 kg/m3 i temperaturze +20ºC.