Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WDEx

 1. Strona główna
 2. Produkty
 3. Wentylatory
 4. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WDEx

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe typ WDEx, przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstać atmosfery wybuchowe gazów, par lub mgieł. Zapewniają one wymagany poziom bezpieczeństwa dla urządzeń grupy II kategorii 2, a więc urządzeń które mogą pracować w miejscach innych niż zakłady górnicze w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. Dodatkowo warunkiem jest aby wystąpienie atmosfery wybuchowej było sporadyczne.
Przeznaczeniem wentylatorów jest praca w takich pomieszczeniach jak linie do natryskiwania (farby ciekłe), pralnie chemiczne, magazyny chemiczne itp. zaklasyfikowanych w części lub w całości jako strefa 1 lub 2.

Opis produktu

Typoszereg wentylatorów typ WDEx zawiera 5 wielkości: 16; 20; 25; 31,5; 40.
Każdy wentylator wyposażony jest w:

 • część elektryczną: silnik budowy wzmocnionej,
 • część mechaniczną:
 • wirnik promieniowy metalowy, wyważony statycznie i dynamicznie,
 • obudowa niemetalowa.

Uwaga: Obudowa niemetalowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa z powłoką przewodzącą zapewniającą odprowadzanie nadmiarowych ładunków elektrostatycznych.

Warunki pracy

Wentylatory WDEx przewidziane są do pracy przy temperaturach otoczenia w zakresie -20 do +40oC. Dopuszczalna możliwa do wystąpienia temperatura na powierzchni elementu silnika T3=200oC, tak więc przy doborze należy pamiętać aby najniższa temperatury samozapłonu atmosfery wybuchowej była wyższa od w/w temperatury T3.

 

Dane techniczne

 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Silnik trójfazowy
  Typ silnika KPER-63G4
  Napięcie [V] 400
  Moc silnika [kW] 0,18
  Prąd [A] 0,66
  Obroty [min-1] 1380
 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Silnik trójfazowy
  Typ silnika KPER-71K4
  Napięcie [V] 400
  Moc silnika [kW] 0,25
  Prąd [A] 0,79
  Obroty [min-1] 1380
 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Silnik trójfazowy
  Typ silnika KPER-71K4
  Napięcie [V] 400
  Moc silnika [kW] 0,25
  Prąd [A] 0,79
  Obroty [min-1] 1380
 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Silniki trójfazowe
  Typ silnika KPER-80K6 KPER-80K4
  Napięcie [V] 400 400
  Moc silnika [kW] 0,37 0,55
   Prąd [A] 1,3 1,59
  Obroty [min-1] 920 1380
 • Wymiary:

  Charakterystyka:

  Silniki trójfazowe
  Typ silnika KPER-90S8 KPER-90L6
  Napięcie [V] 400 400
  Moc silnika [kW] 0,37 0,95
  Prąd [A] 1,69 2,85
  Obroty [min-1] 700 925