Centrale sekcyjne CSK

Centrale sekcyjne CSK są urządzeniami umożliwiającymi wszechstronną obróbkę powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Typoszereg central wentylacyjno-klimatyzacyjnych CSK jest najbardziej rozbudowanym typoszeregiem spośród oferty central JUWENT.  Poszczególne sekcje central można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza. Centrale CSK mogą występować jako jednostki szeregowe, piętrowe (max do wielkości CSK-105) lub równoległe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnie, wyrzutnie oraz dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym.

Proponowane przez nas centrale klimatyzacyjne serii CSK występują w kilku wariantach i różnią się między sobą poszczególnymi właściwościami, parametrami i wymiarami.

CSK-05          1 000 ÷ 3 400 m3/h
CSK-10          1 750 ÷ 4 750 m3/h
CSK-15          2 500 ÷ 6 800 m3/h
CSK-20          3 600 ÷ 9 700 m3/h
CSK-30          4 650 ÷ 12 600 m3/h
CSK-40          6 050 ÷ 16 400 m3/h
CSK-50          7 700 ÷ 20 800 m3/h
CSK-60          9 800 ÷ 26 450 m3/h
CSK-75          11 550 ÷ 31 250 m3/h
CSK-90          13 650 ÷ 36 950 m3/h
CSK-105        15 750 ÷ 42 600 m3/h
CSK-120        18 200 ÷ 49 200 m3/h
CSK-140        20 650 ÷ 55 750 m3/h
CSK-150        23 100 ÷ 62 500 m3/h
CSK-160        23 400 ÷ 63 200 m3/h
CSK-180        27 650 ÷ 73 900 m3/h
CSK-210        31 500 ÷ 85 200 m3/h

 

Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe i obrotowe pozwalają na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością do 90%. Dostępne są również wymienniki krzyżowe oraz wymienniki odzysku glikolowego. Wkład wymienników wykonany jest z aluminium lub aluminium epoksydowanego.

Zastosowane wentylatory z silnikami EC oraz AC o najwyższej klasie sprawności zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Dostępne są również wentylatory z silnikami Ex.

Wykorzystując układy automatyki firmy JUWENT dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzyskujemy komfort przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie, a także pewność zabezpieczeń i kontroli pracy elementów automatyki przed uszkodzeniami.

Wprowadzona polityka jakości wraz z systemem oceny i doborem dostawców, gwarantuje powtarzalność wyrobów i najwyższą jakość potwierdzoną certyfikatami ISO, TUV, PZH, NATO itp.

Typoszereg central sekcyjnych CSK dostępny jest w wykonaniu standardowym, higienicznym, higienicznym dla pomieszczeń klasy S1, basenowym, specjalnym. Odporność obudowy na korozję klasy C3 lub C4.

Centrale są dostępne w konfiguracji nawiewnej, wywiewnej, nawiewno-wywiewne jako szeregowe, piętrowe lub równoległe. Elastyczna konfiguracja wlotów i wylotów. Możliwość wykonania wersji zarówno wewnętrznych jak i dachowych na nogach lub stalowych ramach. W przypadku nietypowych konfiguracji istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia wykonania rozwiązania z biurem konstrukcyjnym firmy Juwent.

Wszystkie konfiguracje central są dostępne w postaci modeli 3D BIM dla innych branż projektowych.

Funkcje central CSK

Filtracja

 • filtry kasetowe
 • filtry kieszeniowe
 • filtry HEPA
 • filtry węglowe
 • filtry olejowe

Grzanie

 • nagrzewnica wodna
 • nagrzewnica elektryczna
 • nagrzewnica wodna na wysokie parametry
 • nagrzewnica parowa
 • nagrzewnica freonowa (skraplacz)
 • nagrzewnica gazowa

Chłodzenie

 • chłodnica wodna
 • chłodnica freonowa (parownik)
 • chłodnica adiabatyczna

Odzysk ciepła

 • wymiennik przeciwprądowy
 • wymiennik obrotowy
 • wymiennik krzyżowy
 • odzysk glikolowy
 • rurka ciepła

Transport powietrza

 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami EC
 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami AC
 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami Ex
 • wentylatory z napędem pasowym

Nawilżanie

 • nawilżacz parowy
 • nawilżacz ociekowy
 • nawilżacz dyszowy

Zastosowania

Centrale sekcyjne CSK najczęściej stosowane są w:

 • obiekty przemysłowe

 • centra handlowe

 • magazyny

 • szpitale

 • kina

 • szkoły

 • baseny

Dodatkowe informacje o produkcie

Konstrukcja central CSK oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu „sandwich” o grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną. Centrale CSK mogą występować jako jednostki szeregowe, piętrowe (max do wielkości CSK-105) lub równoległe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnie, wyrzutnie oraz dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym.

Poniższe parametry podano wg normy PN-EN 1886

– wytrzymałość mechaniczna obudowy – klasa D1
– szczelność obudowy – klasa L1
– szczelność zamocowania filtra – F9
– współczynnik przenikania ciepła – klasa T3
– współczynnik wpływu mostków cieplnych – TB1

Opis przykładowych elementów składowych:
Sekcja wymiennika przeciwprądowego oraz multisekcja.

 1. Przepustnica pow. usuwanego
 2. Króciec elastyczny pow. usuwanego
 3. Przepustnica pow. świeżego
 4. Króciec elastyczny powietrza świeżego
 5. Filtr powietrza świeżego
 6. By-Pass
 7. Wymiennik przeciwprądowy
 8. Odpływ skroplin z wanny wywiewu
 9. Odpływ skroplin z wanny nawiewu
 10. Wentylator wywiewny
 11. Wentylator nawiewny
 12. Skrzynka zasilająco-sterująca
 13. Filtr powietrza wywiewanego
 14. Nagrzewnica
 15. Chłodnica
 16. Odkraplacz
 17. Odpływ skroplin z wanny chłodnicy
 18. Króciec powietrza wywiewanego
 19. Króciec powietrza nawiewanego

Automatyka do central CSK

Wykorzystując układy automatyki firmy JUWENT dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzyskujemy komfort przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie, a także pewność zabezpieczeń i kontroli pracy elementów automatyki przed uszkodzeniami.

Zadaniem takich układów jest możliwie największe ograniczenie wpływu człowieka na bezpośrednie działanie tych układów, tak aby rola obsługi była jedynie ograniczona do zadawania parametrów wymaganych warunków. Całą resztę zapewnia układ automatycznej regulacji, który dostosowuje się zarówno do warunków wewnątrz pomieszczeń, jak i zmiennych warunków zewnętrznych.

Podzespoły kontrolujące (czujniki, presostaty,..) i wykonawcze (zawory, siłowniki,…) automatyki współpracują z sterownikiem swobodnie programowalnym (wyposażonym standardowo w otwarty protokół komunikacyjny Modbus RTU (RS-485) lub opcjonalny: LON Works, BACnet IP, Ethernet, Modbus TCP/IP), który jest skonfigurowany na podstawie wymagań zleceniodawcy (projektu).

Czytaj więcej

Program KONSTRUKTOR

Program KONSTRUKTOR zapewnia poprawny dobór central, prezentuje wszystkie niezbędne parametry oraz pozwala na wydruk raportu podsumowującego dobór. Takie rozwiązanie zapewnia naszym klientom kompleksową i profesjonalną obsługę oraz znaczącą oszczędność czasu. Program doboru central KONSTRUKTOR jest jednym z najbardziej wszechstronnych produktów tego typu na rynku. Program umożliwia obliczanie parametrów elementów składowych central na podstawie przedstawionych przez projektanta danych, umożliwia generowanie raportu technicznego, oraz wycenę urządzeń.

Zapytaj o KONSTRUKTOR

Dane techniczne

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  800 600 100

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  800 800 100

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  1100 800 100

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  1100 1100 100

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  1400 1100 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

   

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  1400 1400 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  1750 1400 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  1750 1750 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  2050 1750 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  2050 2050 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  2350 2050 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  2350 2350 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  2650 2350 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  4100 1750 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  2650 2650 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  4100 2650 120

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  4700 2050 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

Pliki do pobrania

Inne z tej kategorii