Rekuperatory domowe OptiHome

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Rekuperatory
  4. Rekuperatory domowe OptiHome

Zastosowanie
Rekuperator domowy OptiHome jest rodzajem niewielkiej centrali wentylacyjnej, przeznaczonej do pracy w systemach nawiewano-wywiewnych w  budynkach mieszkalnych. Dzięki krzyżowemu wymiennikowi odzysku ciepła centrala zmniejsza straty ciepła powstałe w wyniku wentylacji budynku.

OPIS PRODUKTU

Zasadnicze funkcje rekuperatora OptiHome:

  • wymiana powietrza w budynku,
  • wyższy komfort użytkowania pomieszczeń dzięki zapewnieniu wentylacji i dopływu świeżego powietrza,
  • uzyskanie oszczędności energii dzięki wysoko sprawnemu wymiennikowi odzysku ciepła, sprawność odzysku ciepła do 92%
  • zapewnienie wyższych standardów higienicznych dzięki usuwaniu wilgotnego, zużytego powietrza, które sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni,
  • Współpraca z przepustnicą gruntowego wymiennika ciepła oraz funkcja regeneracji GWC dla uniknięcia jego przechłodzenia.
  • free-cooling, w okresie letnim zużyte wilgotne i ciepłe powietrze jest wyrzucane poprzez by-pass z pominięciem wymiennika ciepła i zastępowane świeżym chłodniejszym powietrzem.

Szczegóły konstrukcji:

OBUDOWA
Rekuperatory z rodziny OptiHome posiadają konstrukcję samonośną, obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Konstrukcja samonośna z izolacją z wełny mineralnej zmniejsza zjawisko „mostków cieplnych”. Króćce przyłączeniowe do instalacji wentylacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, średnica króćców zależnie od wielkości wynosi 160 lub 200mm. Obudowa wyposażona jest w stopy regulowane do posadowienia urządzenia oraz podwieszenia przeznaczone do montażu ściennego lub podsufitowego.

ODZYSK CIEPŁA
Zastosowany w OptiHome krzyżowy przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła wykonany z jest tworzywsztucznych. Sprawność odzysku ciepła do 92%. Wersje B rekuperatora Optihome wyposażone są dodatkowo w By-pass wymiennika odzysku ciepła.

WENTYLATORY
Zabudowane w rekuperatorze energooszczędne wentylatory na nawiewie i wywiewie z płynną regulacja wydajności dzięki zastosowanej technologi EC. Płynna regulacja wydajności umożliwia dostosowanie ilość nawiewanego powietrza do zmiennych potrzeb i warunków
zaistniałych w obsługiwanym budynku.

FILTRY POWIETRZA
Dla zapewnienia wysokiej czystości powierza w obiekcie, w urządzeniu zastosowano filtry klasy M5. Wymiana filtrów realizowana jest beznarzędziowo, OptiHome informuje
o konieczności wymianę filtrów odpowiednim komunikatem w sterowniku urządzenia.
Podwyższony standard filtracji powietrza klasy F8 zapewniają skrzynki filtracyjne dostępne jako wyposażenie dodatkowe

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE
Dodatkowo w rekuperatorach standardowo zamontowano grzałki elektryczne systemu dogrzewania powietrza, pozwalające podgrzać powietrze nawiewane nawet do 26oC.

UKŁAD AUTOMATYKI
Pełną kontrolę nad pracą rekuperatora dla użytkownika zapewnia układ sterujący złożony z zamontowanego na obudowie sterownika oraz panela zdalnego z ekranem dotykowym
do montażu w dogodnym miejscu w obiekcie.

WARUNKI PRACY

Urządzenie przystosowane jest do pracy w pomieszczeniach izolowanych takich jak piwnice,
poddasza, pomieszczenia gospodarcze, gdzie temperatura powietrza utrzymywana jest
w zakresie +5 do +45oC. Dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza przetłaczanego wynosi 50oC.

Rodzina rekuperatorów OptiHome w całości spełnia wymagania dla klasa efektywności energetycznej A wg Dyrektywy Unijnej 2009/125/EC oraz rozporządzenia Komisji UE nr 1254/2014.