Centrale sekcyjne CM

Centrale sekcyjne CM są urządzeniami umożliwiającymi wszechstronną obróbkę powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Dostępne są 3 wielkości central o wydajności od 34.000 do 135.000m3/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku glikolowym. Centrale CM mogą występować jedynie jako jednostki szeregowe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnie, wyrzutnie oraz dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym.

Proponowane przez nas centrale klimatyzacyjne serii CM występują w kilku wariantach i różnią się między sobą poszczególnymi właściwościami, parametrami i wymiarami.

CM-200          32 750 ÷ 86 600 m3/h
CM-240          39 850 ÷ 107 600 m3/h
CM-300          48 700 ÷ 131 500 m3/h

 

 

 

Zastosowane wentylatory z silnikami EC oraz AC o najwyższej klasie sprawności zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej. Dostępne są również wentylatory z silnikami Ex.

Wykorzystując układy automatyki firmy JUWENT dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzyskujemy komfort przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie, a także pewność zabezpieczeń i kontroli pracy elementów automatyki przed uszkodzeniami.

Wprowadzona polityka jakości wraz z systemem oceny i doborem dostawców, gwarantuje powtarzalność wyrobów i najwyższą jakość potwierdzoną certyfikatami ISO, TUV, PZH, NATO itp.

Typoszereg central sekcyjnych CM dostępny jest w wykonaniu standardowym, higienicznym, higienicznym dla pomieszczeń klasy S1, basenowym, specjalnym. Odporność obudowy na korozję klasy C3 lub C4.

Centrale są dostępne w konfiguracji nawiewnej, wywiewnej, nawiewno-wywiewne wyłącznie jako szeregowe. Elastyczna konfiguracja wlotów i wylotów. Możliwość wykonania wersji zarówno wewnętrznych jak i dachowych posadowionych na stalowej ocynkowanej ramie.

Wszystkie konfiguracje central są dostępne w postaci modeli 3D BIM dla innych branż projektowych.

Funkcje central CM

Filtracja

 • filtry kasetowe
 • filtry kieszeniowe
 • filtry HEPA
 • filtry węglowe
 • filtry olejowe

Grzanie

 • nagrzewnica wodna
 • nagrzewnica elektryczna
 • nagrzewnica wodna na wysokie parametry
 • nagrzewnica parowa
 • nagrzewnica freonowa (skraplacz)
 • nagrzewnica gazowa

Chłodzenie

 • chłodnica wodna
 • chłodnica freonowa (parownik)
 • chłodnica adiabatyczna

Odzysk ciepła

 • odzysk glikolowy

Transport powietrza

 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami EC
 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami AC
 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami Ex
 • wentylatory z napędem pasowym

Nawilżanie

 • nawilżacz parowy
 • nawilżacz ociekowy
 • nawilżacz dyszowy

Zastosowania

Centrale sekcyjne CM najczęściej stosowane są w:

 • obiekty przemysłowe

 • centra handlowe

 • magazyny

 • szpitale

 • kina

 • szkoły

 • baseny

Dodatkowe informacje o produkcie

Konstrukcja central CM oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu „sandwich” o grubości 50 mm wypełnione wełną mineralną. Centrale CM mogą występować wyłącznie jako jednostki szeregowe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersje dachowe mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnie, wyrzutnie oraz dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, higienicznym do pomieszczeń klasy S1, basenowym lub specjalnym.

Poniższe parametry podano wg normy PN-EN 1886

– wytrzymałość mechaniczna obudowy – klasa D1
– szczelność obudowy – klasa L1
– szczelność zamocowania filtra – F9
– współczynnik przenikania ciepła – klasa T3
– współczynnik wpływu mostków cieplnych – TB1

Automatyka do central CM

Wykorzystując układy automatyki firmy JUWENT dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzyskujemy komfort przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie, a także pewność zabezpieczeń i kontroli pracy elementów automatyki przed uszkodzeniami.

Zadaniem takich układów jest możliwie największe ograniczenie wpływu człowieka na bezpośrednie działanie tych układów, tak aby rola obsługi była jedynie ograniczona do zadawania parametrów wymaganych warunków. Całą resztę zapewnia układ automatycznej regulacji, który dostosowuje się zarówno do warunków wewnątrz pomieszczeń, jak i zmiennych warunków zewnętrznych.

Podzespoły kontrolujące (czujniki, presostaty,..) i wykonawcze (zawory, siłowniki,…) automatyki współpracują z sterownikiem swobodnie programowalnym (wyposażonym standardowo w otwarty protokół komunikacyjny Modbus RTU (RS-485) lub opcjonalny: LON Works, BACnet IP, Ethernet, Modbus TCP/IP), który jest skonfigurowany na podstawie wymagań zleceniodawcy (projektu).

Czytaj więcej

Program KONSTRUKTOR

Program KONSTRUKTOR zapewnia poprawny dobór central, prezentuje wszystkie niezbędne parametry oraz pozwala na wydruk raportu podsumowującego dobór. Takie rozwiązanie zapewnia naszym klientom kompleksową i profesjonalną obsługę oraz znaczącą oszczędność czasu. Program doboru central KONSTRUKTOR jest jednym z najbardziej wszechstronnych produktów tego typu na rynku. Program umożliwia obliczanie parametrów elementów składowych central na podstawie przedstawionych przez projektanta danych, umożliwia generowanie raportu technicznego, oraz wycenę urządzeń.

Zapytaj o KONSTRUKTOR

Dane techniczne

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  3400 2800 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  4200 2800 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

 • Wymiary:

  Wymiary central 
  Szerokość
  W [mm]
  Wysokość
  H [mm]
  Wysokość
  H1 [mm]
  4200 3400 160

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

Pliki do pobrania

Inne z tej kategorii