Centrale kompaktowe OPTIMAX-TOP

Typoszereg OPTIMAX-TOP to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników obrotowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.
Typoszereg obejmuje 2 wielkości central w zakresie wydajności 3 000-9 000 m3/h. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.

TOP-60      3 000 ÷ 6 000 m3/h
TOP-90      5 000 ÷ 9 000 m3/h

Wysokosprawne wymienniki obrotowe pozwalają na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością do 90%.

Zastosowane wentylatory z silnikami EC o najwyższej klasie sprawności zapewniają minimalny pobór energii elektrycznej.

Wykorzystując układy automatyki Plug&Play firmy JUWENT dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzyskujemy komfort przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie, a także pewność zabezpieczeń i kontroli pracy elementów automatyki przed uszkodzeniami.

Wprowadzona polityka jakości wraz z systemem oceny i doborem dostawców, gwarantuje powtarzalność wyrobów i najwyższą jakość potwierdzoną certyfikatami ISO, TUV, PZH, NATO itp.

Typoszereg central kompaktowych OPTIMAX-TOP dostępny jest w wykonaniu standardowym.

Wszystkie konfiguracje central są dostępne w postaci modeli 3D BIM dla innych branż projektowych.

Funkcje centrali OPTIMAX-TOP

Filtracja

 • filtry kasetowe

Grzanie

 • nagrzewnica wodna
 • nagrzewnica elektryczna

Chłodzenie

 • chłodnica freonowa
 • chłodnica wodna

Odzysk ciepła

 • wymiennik obrotowy

Transport powietrza

 • wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikami EC

Zastosowania

Centrale OPTIMAX TOP najczęściej stosowane są w:

 • obiekty przemysłowe

 • centra handlowe

 • magazyny

 • szpitale

 • kina

 • szkoły

 • baseny

Dodatkowe informacje o produkcie

Konstrukcja obudowy central OPTIMAX-TOP opiera się na bazie szkieletu z profili aluminiowych. Urządzenie składa się z dwóch części. Części górnej zlokalizowanej na dachu obejmującej wszystkie elementy obróbki powietrza i części dolnej zlokalizowane wew. pomieszczenia. Obie części oparte są na konstrukcji ze szkieletu aluminiowego
wypełnionego panelami izolacyjnymi. Grubość paneli części górnej wynosi 50 mm, a części dolnej 30 mm. Izolację stanowi
wełna mineralna.

Poniższe parametry podano wg normy PN-EN 1886

– wytrzymałość mechaniczna obudowy – klasa D1
– szczelność obudowy – klasa L1
– szczelność zamocowania filtra – F9
– współczynnik przenikania ciepła – klasa T3
– współczynnik wpływu mostków cieplnych – TB1

Opis elementów składowych:

 1. Czerpnia
 2. Przepustnica powietrza świeżego
 3. Filtr nawiewu
 4. Wymiennik obrotowy WO
 5. Nagrzewnica
 6. Chłodnica
 7. Odkraplacz
 8. Wentylator nawiewny
 9. Dach
 10. Napęd WO
 11. Rama centrali
 12. Wanna skroplin
 13. Panel rewizyjny

Opis elementów składowych:

14. Skrzynka ZS
15. Filtr wywiewny
16. Wentylator wywiewu
17. Przepustnica powietrza wyrzutowego
18. Wyrzutnia
19. Nawiewnik wirowy
20. Kratka wyciągowa

Automatyka do OPTIMAX-TOP

Wykorzystując układy automatyki Plug&Play firmy JUWENT dla central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uzyskujemy komfort przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie, a także pewność zabezpieczeń i kontroli pracy elementów automatyki przed uszkodzeniami.

Zadaniem takich układów jest możliwie największe ograniczenie wpływu człowieka na bezpośrednie działanie tych układów, tak aby rola obsługi była jedynie ograniczona do zadawania parametrów wymaganych warunków. Całą resztę zapewnia układ automatycznej regulacji, który dostosowuje się zarówno do warunków wewnątrz pomieszczeń, jak i zmiennych warunków zewnętrznych.

Podzespoły kontrolujące (czujniki, presostaty,..) i wykonawcze (zawory, siłowniki,…) automatyki współpracują z sterownikiem swobodnie programowalnym (wyposażonym standardowo w otwarty protokół komunikacyjny Modbus RTU (RS-485) lub opcjonalny: LON Works, BACnet IP, Ethernet, Modbus TCP/IP), który jest skonfigurowany na podstawie wymagań zleceniodawcy (projektu).

Dowiedz się więcej

Programy Doboru Urządzeń

PDU zapewnia poprawny dobór central, prezentuje wszystkie niezbędne parametry oraz pozwala na wydruk raportu podsumowującego dobór. Takie rozwiązanie zapewnia naszym klientom kompleksową i profesjonalną obsługę oraz znaczącą oszczędność czasu. Programy umożliwiają dobór praktycznie wszystkich produkowanych przez nas wyrobów.

Przejdź do PDU

Dane techniczne

 • Wymiary:

  Wymiary 
  HG
  [mm]
  HD
  [mm]
  HO
  [mm]
  HB
  [mm]
  HP
  [mm]
  HK
  [mm]
  BD
  [mm]
  BO
  [mm]
  BP
  [mm]
  L
  [mm]
  LP
  [mm]
  LC
  [mm]
  1940 2000 370 1700 120 730 900 1150 1300 2150 1650 350

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

   

   

   

   

 • Wymiary:

  Wymiary 
  HG
  [mm]
  HD
  [mm]
  HO
  [mm]
  HB
  [mm]
  HP
  [mm]
  HK
  [mm]
  BD
  [mm]
  BO
  [mm]
  BP
  [mm]
  L
  [mm]
  LP
  [mm]
  LC
  [mm]
  2140 2000 420 1900 120 570 1100 1350 1500 2250 1850 390

  Wykonanie standardowe może zostać zmodyfikowane po uzgodnieniu z Działem Konstrukcyjnym firmy Juwent w zakresie stosowanych materiałów.
  Zakres zmian musi być zatwierdzony na etapie przygotowywania oferty techniczno – handlowej.

Pliki do pobrania

Inne z tej kategorii