Nagrzewnice ramowe wodne NW

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Wymienniki ciepła
  4. Nagrzewnice ramowe wodne NW

Nagrzewnice ramowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg nagrzewnic zawiera 8 wielkości o powierzchni napływu od 0,063 do 1,6m2 wykonywane jako dwu lub trzyrzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy cztero, pięcio lub więcej rzędowe.
W skład nagrzewnic wchodzą:

  • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
  • elementy grzejne wykonane z rurek bimetalowych wysokożebrowanych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym;
  • kolektory z króćcami.

W podstawowym wykonaniu elementy grzejne wykonane są z rurek o wymiarach; średnicy wewnętrznej d=12,4mm, średnicy zewnętrznej żeber D=38mm i rozstawieniu żeber s=2,8mm. Króćce w wykonaniu podstawowym przystosowane są do połączenia z instalacją grzewczą przez skręcanie.
Możliwe jest również wykonanie nagrzewnic z króćcami przystosowanymi do spawania lub z kołnierzami.

WARUNKI PRACY

Nagrzewnice mogą być zasilane wodą o temperaturze do 150/70oC i ciśnieniu pracy do 1,6 MPa.
Warunkiem dobrego działania nagrzewnicy jest poziome usytuowanie rurek, jest to związane z koniecznością prawidłowego odpowietrzenia i odwodnienia nagrzewnicy.
Nagrzewnice mogą pracować w pozycji pionowej lub odchylonej od pionu ~max 60o.