Nagrzewnice ramowe wodne NLW

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Wymienniki ciepła
  4. Nagrzewnice ramowe wodne NLW

Nagrzewnice lamelowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg nagrzewnic zawiera 14 wielkości o wymiarach od 24×24 cm do 144x144cm.
Nagrzewnice wykonywane są jako dwu lub trzy rzędowe.
Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy IV, V lub więcej rzędowe.
Każda z nagrzewnic w seryjnym wykonaniu umożliwia odpowietrzenie i odwodnienie zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.
W skład nagrzewnicy wchodzą:

  • rama z kołnierzami;
  • lamelowy wymiennik ciepła wykonany z rurek miedzianych oraz lamel aluminiowych o rozstawieniu s=2,4mm;
  • kolektory i króćce miedziane z gwintami wewnętrznymi.

Możliwości produkcyjne firmy JUWENT wykonania lamelowych nagrzewnic NLW są znacznie większe niż przedstawiono w tej karcie katalogowej. Dotyczy to zarówno nagrzewnic jak i chłodnic zasilanych wodą lub czynnikami przeciwmroźnymi.
Wykonanie wymienników o innych wymiarach, innym rozstawie lamel, innych ilościach rzędów oraz z innych materiałów np. lamele z aluminium epoksydowanego lub lamele nierdzewne jest możliwe ale wymaga uzgodnienia z producentem oraz obowiązkowo określenia pozycji pracy – pozioma (H) lub pionowa (V)!
Nagrzewnice wykonywane z przedstawionego typoszeregu mają najniższe ceny i najkrótsze terminy realizacji.

WARUNKI PRACY

Zalecane jest zasilanie nagrzewnic wodą o temperaturach do 150oC i ciśnieniu pracy do 1,5MPa.
W standardowym wykonaniu nagrzewnice zasilane są od dołu a powrót wody grzewczej od góry.
We wszystkich nagrzewnicach stosowany jest przeciwprąd i do takiego podłączenia odnoszą się dane techniczne dotyczące mocy cieplnych i temperatur końcowych powietrza.