Skrzynki czerpne SkCz/D

 1. Strona główna
 2. Produkty
 3. Wyposażenie dodatkowe
 4. Skrzynki czerpne SkCz/D

Skrzynki czerpne mogą stanowić dodatkowe wyposażenie aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych UGW/D.
Służą do:

 • czerpania powietrza świeżego i obiegowego lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku;
  oczyszczenia powietrza w filtrze klasy G-2.

Skrzynki czerpne wykonywane są w trzech wielkościach.
Kompletne skrzynki składają się z następujących elementów:

 • konfuzora stanowiącego przejście z przekroju kwadratowego na okrągły;
 • filtra z obudową zewnętrzną;
 • skrzynki z przepustnicą jednopłaszczyznową i otworami wlotu powietrza świeżego i obiegowego.

Skrzynki czerpne dostarczane są w wykonaniu lewym lub prawym. Wykonanie lewe stosuje się w aparatach w wykonaniu lewym a prawe w aparatach w wykonaniu prawym.

Warunki pracy

Konstrukcja skrzynek czerpnych umożliwia zastosowanie ich w następujących zestawieniach:

 • kompletne;
 • bez filtra;
 • filtr bez skrzynki mieszającej i króćca elastycznego.

Opory przepływu powietrza przez kompletną skrzynkę obniżają wydajność powietrza aparatów nie więcej niż 10%, a moc cieplną aparatów o 5%.
W przypadku pracy aparatów ze skrzynkami czerpnymi bez filtrów wydajności powietrza i moce cieplne są zbliżone do wartości podanych w karcie aparatów. Przepustnica w skrzynce czerpnej może być ustawiana ręcznie lub sterowana siłownikiem z poziomu podłogi.