Chłodnie wentylatorowe CHW

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Chłodzenie
  4. Chłodnie wentylatorowe CHW

Chłodnie wentylatorowe służą do chłodzenia powietrzem zewnętrznym ciepłej wody, glikolu i innych cieczy, nie zamarzających. Stosuje się je w zakładach przemysłowych, w procesach technologicznych dla usunięcia nadmiaru ciepła i w innych obiektach dla utrzymania stałej temperatury wewnętrznej powietrza.
Chłodnie są przystosowane do umieszczania na zewnątrz budynków.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg chłodni zawiera 3 układy: (V) – wymienniki w układzie V, poziomy (P) oraz w formie ściany (S). Każdy układ zawiera kilkadziesiąt wielkości różniących się:

  • ilością i wielkością wentylatorów;
  • rozmieszczeniem wentylatorów w jednym lub dwóch rzędach;
  • ilością rzędów rurek wymiennika;

W skład chłodni wchodzą:

  • lamelowe wymienniki ciepła z rur miedzianych i wysokosprawnych lamel aluminiowych;
  • wentylatory osiowe z silnikami asynchronicznymi i kilkustopniową zmianą prędkości obrotowej lub silnikami elektronicznie komutowanymi. Wszystkie wentylatory spełniają dyrektywę ErP2015;
  • ramy (obudowy).

WARUNKI PRACY

Chłodnie mogą pracować do temp. cieczy 150oC i ciśnieniu do 1,5MPa.
Wentylatory wyposażone są w trójfazowe silniki elektryczne.
Chłodnie mogą być wyposażone w automatykę pozwalającą na dostosowanie ich możliwości chłodzenia do potrzeb użytkownika i do zmian temperatury powietrza zewnętrznego.