Skraplacze freonowe SF

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Chłodzenie
  4. Skraplacze freonowe SF

Skraplacze SF mogą być stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, instalacjach chłodniczych, w układach odzysku ciepła itp.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg skraplaczy zawiera 3 układy: (V) – wymienniki w układzie V, poziomy (P) oraz w formie ściany (S). Każdy układ zawiera kilkadziesiąt wielkości różniących się:

  • ilością i wielkością wentylatorów;
  • rozmieszczeniem wentylatorów w jednym lub dwóch rzędach;
  • ilością rzędów rurek wymiennika.

W skład skraplaczy wchodzą:

  • lamelowe wymienniki ciepła z rur miedzianych i wysokosprawnych lamel aluminiowych;
  • wentylatory osiowe z silnikami asynchronicznymi i kilkustopniową zmianą prędkości obrotowej lub silnikami elektronicznie komutowanymi. Wszystkie wentylatory spełniają dyrektywę ErP2015;
  • ramy (obudowy).

WARUNKI PRACY

Skraplacze są testowane na ciśnienie 3,5MPa i napełniane azotem technicznym o niewielkim ciśnieniu.
Wentylatory wyposażone są w trójfazowe silniki elektryczne.
Skraplacze mogą być wyposażone w automatykę pozwalającą na dostosowanie ich możliwości do potrzeb użytkownika i do zmian temperatury powietrza zewnętrznego.