Tłumik kanałowy TK

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Wentylacja kanałowa
  4. Tłumik kanałowy TK

PRZEZNACZENIE I BUDOWA
Tłumik typ TK, przeznaczone są do pochłaniania dźwięku w instalacjach kanałowych współpracując z wentylatorami WKp. Mogą być stosowane w innych instalacjach łączonych profilem P-20.
Tłumiki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej z kołnierzami z profilu P-20, zapewniając zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości.
Kulisa tłumiąca posiada wkład z wełny mineralnej z welonem o grubości 100mm i gęstości  x=90 kg/m3. Standardowa długość tłumika wynosi 1,0m, w celu zmniejszenia hałasu należy montować tłumiki jeden za drugim przy czym wskazana jest przerwa w postaci odcinka kanału.

MONTAŻ
Tłumik powinien być montowany bezpośrednio przy źródle dźwięku. W przypadku montowania łączników  elastycznych, należy pamiętać o ich zaizolowaniu z zewnątrz.
Tłumik należy montować zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Strona wlotowa posiada osłony na wkładach zmniejszające stratę ciśnienia.