Nagrzewnice ramowe elektryczne NE

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Wymienniki ciepła
  4. Nagrzewnice ramowe elektryczne NE

Nagrzewnice ramowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg nagrzewnic zawiera 8 wielkości o powierzchni napływu 0,096 do 0,36m2.
W skład nagrzewnic wchodzą:

  • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
  • elementy grzejne z nawalcowanym ożebrowaniem aluminiowym o średnicy zewnętrznej elementu D=28mm i rozstawieniu żeber s=2,8mm;
  • termostat typ RD-2 zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury grzałki.

W nagrzewnicach o długości a=400mm stosuje się elementy grzejne o mocy 0,5kW i 1,0kW a w nagrzewnicach o długości a=600mm tylko elementy o mocy 1,0kW.

WARUNKI PRACY

Każda wielkość nagrzewnicy posiada możliwość trzystopniowego załączania mocy cieplnej tz. 1/3, 2/3 i całkowita moc.
Minimalna prędkość napływu powietrza na nagrzewnice nie może być mniejsza niż 2m/s.