Czujnik zanieczyszczenia powietrza TZ

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Elementy automatyki
  4. Czujnik zanieczyszczenia powietrza TZ

Czujnik zanieszyszczenia powietrza przeznaczony jest dla instalacji wentylacyjnych, w których istnieje potrzeba usunięcia z pomieszczenia substancji zapachowych i gazów, takich jak: dym papierosowy, pot, zapachy kuchenne, tlenek węgla, metan, etan, aceton, metanol, itp., zawartych w powietrzu w pomieszczeniu. Zalecany jest szczególnie w pomieszczeniach o zmiennej liczbie przebywających w nich osób i/lub zmiennym stężeniu zapachów, zapewniając przy tym optymalizację czasu wymiany powietrza oraz jego dobrą jakość.

Typowe pomieszczenia i zastosowania:

– małe restauracje, puby, bistra;

– pomieszczenia wypoczynkowe, poczekalnie;

– pomieszczenia rekreacyjne i miejsca dla palaczy;

– kuchnie;

– przebieralnie, garderoby, szatnie;

– sterowanie wentylacją pomieszczeń mieszkalnych.

Zmierzone stężenie porównywane jest następnie z wartością zadaną. Jeżeli wartość zadana została przekroczona, wentylator zostaje włączony. Kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu ulegnie poprawie (na skutek przewietrzenia lub innych czynników), termostat wyłącza wentylator, kończąc przewietrzenie.Termostat nie może być stosowany do pomiarów zapewniających bezpieczeństwo.

Dane techniczne