Czujnik zanieczyszczenia powietrza TZ

Czujnik zanieszyszczenia powietrza przeznaczony jest dla instalacji wentylacyjnych, w których istnieje potrzeba usunięcia z pomieszczenia substancji zapachowych i gazów, takich jak: dym papierosowy, pot, zapachy kuchenne, tlenek węgla, metan, etan, aceton, metanol, itp., zawartych w powietrzu w pomieszczeniu. Zalecany jest szczególnie w pomieszczeniach o zmiennej liczbie przebywających w nich osób i/lub zmiennym stężeniu zapachów, zapewniając przy tym optymalizację czasu wymiany powietrza oraz jego dobrą jakość.

Typowe pomieszczenia i zastosowania:

– małe restauracje, puby, bistra;

– pomieszczenia wypoczynkowe, poczekalnie;

– pomieszczenia rekreacyjne i miejsca dla palaczy;

– kuchnie;

– przebieralnie, garderoby, szatnie;

– sterowanie wentylacją pomieszczeń mieszkalnych.

Zmierzone stężenie porównywane jest następnie z wartością zadaną. Jeżeli wartość zadana została przekroczona, wentylator zostaje włączony. Kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu ulegnie poprawie (na skutek przewietrzenia lub innych czynników), termostat wyłącza wentylator, kończąc przewietrzenie.Termostat nie może być stosowany do pomiarów zapewniających bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Parametry termostatu zanieczyszczenia powietrza TZ

 Napięcie zasilania

230V

Obciążalność styków  8(6)A
Stopień ochrony   IP30

Pliki do pobrania