Chojnickie Centrum Kultury to najważniejszy ośrodek wydarzeń kulturalnych nie tylko Chojnic, ale całej południowo-zachodniej części województwa pomorskiego.

Zastosowane urządzenia w obiekcie:

  • centrale klimatyzacyjne CSK