Pomieszczeniowy regulator temperatury RT

Pomieszczeniowy regulator temperatury umożliwia ustawienie pokrętłem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8…30oC. Regulator porównuje temperaturę w pomieszczeniu (zmierzoną wbudowanym czujnikiem) z wartością zadaną. W razie wystąpienia odchyłki regulator generuje sygnał sterujący (ciągły: 0…10V DC) do wysterowania siłownika zaworu grzewczego.

Jednym regulatorem/termostatem, przy współpracy ze skrzynką zasilająco-sterującą możliwe jest sterowanie zespołem urządzeń.
Regulatorów/termostatów nie należy wystawiać przy montażu na bezpośrednie promieniowanie (grzejniki, lampy, promieniowanie słoneczne) oraz w miejscach dużych ciągów powietrza (w pobliżu drzwi i okien), gdyż powoduje to błędy pomiarowe.

Parametry regulatorów RT

Dane techniczne

Podstawowy

Typ

TP

Napięcie zasilania 24 AC
Zakres pomiarowy  8…+30OC
Sygnał sterujący  0…10V DC
Stopień ochrony IP42

Pliki do pobrania