Pomieszczeniowy regulator temperatury RT

 1. Strona główna
 2. Produkty
 3. Elementy automatyki
 4. Pomieszczeniowy regulator temperatury RT

Pomieszczeniowy regulator temperatury umożliwia ustawienie pokrętłem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8…30oC. Regulator porównuje temperaturę w pomieszczeniu (zmierzoną wbudowanym czujnikiem) z wartością zadaną. W razie wystąpienia odchyłki regulator generuje sygnał sterujący (ciągły: 0…10V DC) do wysterowania siłownika zaworu grzewczego.

Jednym regulatorem/termostatem, przy współpracy ze skrzynką zasilająco-sterującą możliwe jest sterowanie zespołem urządzeń.
Regulatorów/termostatów nie należy wystawiać przy montażu na bezpośrednie promieniowanie (grzejniki, lampy, promieniowanie słoneczne) oraz w miejscach dużych ciągów powietrza (w pobliżu drzwi i okien), gdyż powoduje to błędy pomiarowe.

Parametry regulatorów RT

Dane techniczne

 • Typ

  TP

  Napięcie zasilania 24 AC
  Zakres pomiarowy  8…+30OC
  Sygnał sterujący  0…10V DC
  Stopień ochrony IP42