Czerpnie ścienne CS

  1. Strona główna
  2. Produkty
  3. Wyposażenie dodatkowe
  4. Czerpnie ścienne CS

Czerpnie ścienne służą do pobierania świeżego powietrza zza ściany.

Czerpnie ścienne wykonywane są z blachy stalowej zabezpieczonej powłokami malarskimi.

Zestawienie % udziału świeżego powietrza, do którego czerpnie ścienne o wymiarach równych skrzynkom czerpnym spełniają warunek prędkości wlotu powietrza mniejszej niż 2,5 m/s tzn. nie będą porywać deszczu.

Warunki pracy

Aparaty TERM 0 i 1 mogą pracować całkowicie na powietrzu świeżym z czerpniami ściennymi o wymiarach równych wymiarom przekrojów poprzecznych skrzynek czerpnych.
Dla aparatów TERM 2; 3 i 4 przy pracy całkowicie na powietrzu świeżym doboru czerpni ściennych dokonuje producent (czerpnie ścienne będą miały większe powierzchnie).