Centrale kompaktowe OptiMax

  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Centrale kompaktowe optimax

Typoszereg obejmuje 5 wielkości central, przeznaczonych do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.
Zastosowane podzespoły umożliwiają:

  • filtrowania powietrza świeżego i usuwanego z obsługiwanych pomieszczeń;
  • całoroczny odzysk energii cieplnej, który pozwala na wstępne grzanie powietrza świeżego zimą i wstępne schłodzenie powietrza świeżego latem;
  • grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym;
  • chłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;
  • tłumienie hałasu generowanego przez pracujące zespoły wentylatorów

Centrale Kompaktowe OPTIMAX Roto