Skrzynki czerpne SkCz/D

Skrzynki czerpne SkCz/D

Skrzynki czerpne mogą stanowić dodatkowe wyposażenie aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych UGW/D. Służą do czerpania powietrza świeżego, obiegowego lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku oraz jako opcja oczyszczania powietrza w filtrze klasy G-2.

SkCz/D-10-B

Skrzynka czerpna do aparatów UGW/D wielkość 10 w wykonaniu bez filtra powietrza.

Zobacz

SkCz/D-10-F

Skrzynka czerpna do aparatów UGW/D wielkość 10 w wykonaniu z filtrem powietrza klasy G-2.

Zobacz

SkCz/D-11-B

Skrzynka czerpna do aparatów UGW/D wielkość 11 w wykonaniu bez filtra powietrza.

Zobacz

SkCz/D-11-F

Skrzynka czerpna do aparatów UGW/D wielkość 11 w wykonaniu z filtrem powietrza klasy G-2.

Zobacz

SkCz/D-12-B

Skrzynka czerpna do aparatów UGW/D wielkość 12 w wykonaniu bez filtra powietrza.

Zobacz

SkCz/D-12-F

Skrzynka czerpna do aparatów UGW/D wielkość 12 w wykonaniu z filtrem powietrza klasy G-2.

Zobacz